Различни стилове музика в градинки

С тази наша идея целим да запознаем младото поколение с различни стилове музика и да ги поощрим да експериментират и да опознаят необятните музикални жанрове. 

Дългосрочната ни цел е да обогатим музикалните знания на учениците. Има много различни музикални жанрове, за които много от децата дори не подозират. Музикалната култура е много важна и често подценявана част от цялостното образование. Тя е ключова за общата култура, както и важна за цялостното изграждане на стил и вкус.

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Проектът цели да запознае младото поколение с огромно многообразие на музикални стилове. В училищата рядко се набляга на обширната тема за музиката, а дори да се спомене не се разгръща. Подобен интерактивен проект ще позволи на учениците на обогатят музикалната си култура и да разширят светогледа си. 

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Проектът е насочен към деца и ученици в прогимназията и началите класове на гимназията. 

Брой преки бенефициенти: 1000

Брой непреки бенефициенти: 

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Избиране на стиловете

 • Старт на проекта
 • Избиране на локация, подходящи градинки 
 • Намиране на доброволци с разнообразни музикални предпочитания.
 • Подготвяне на набор от различни стилове, които да бъдат представени

Срок: 01.06.2022

Дейност 2: Реализация.

 • Започване на подготовката
 • Изготвяне на табла и материали за пред децата
 • Приготвяне на различните шатри и декорация
 • Изготвяне на плейлисти на различните жанрове. (Учениците, които имат желание после ще има достъп до тях)

Срок: 01.07.2022

Дейност 3: Популяризиране на проекта.

 • Пускане на реклами във Facebook и Instagram.
 • Правене на Инстаграм страница, в която да се качват снимки и видеа от подготовката на таблата. 
 • Разлепване на постери по училищата 

Срок: 15.07.2022

Дейност 4: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 15.08.2022

Разгледай още проекти

Проект „ЦИГАНСКО БЪДЕЩЕ” на отбор „БЪДЕЩЕ“

Цялата идея на проекта е населението на България да бъде заинтригувано и привлечено да научи нови неща, които ще им помогнат в живота. И по-конкретно за ромите в България. Ще направим обмен на учители и ученици, като едното от училищата ще е с по-голямо количество на хора от ромски произход.

Прочетете повече »

Проект „Всички за един” на отбор „Един за всички“

С тази наша идея целим да помогнем на новите родители да се справят с всякакъв вид психически, физически и финансови проблеми при отглеждането на своето дете. Това, което предлагаме като идея е да запишем 20 видео урока, на теми като къпане на бебе, сменяне на памперс, първи стъпки след раждане

Прочетете повече »

Проект „Детска усмивка” на отбор „Усмивка“

Идеята ни за този проект е да направим детски кът за децата бежанци (както украинчета, така и всички останали). Целта на проекта ни е да дадем шанс на тези деца да се социализират, да бъдат в своя среда, да се запознаят с други връстници и да създадат нови приятелства. Бихме

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!