Базар за неща 2 ръка за ученици

С тази наша идея целим да помогнем на учениците с финансови затруднения да се сдобият с необходимите материали за учебната година и да продадат ненужните от миналата година. 

Дългосрочната ни цел е да е създадем лесна и достъпна среда, в която учениците могат лесно да разменят и продават материали. 

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Училищните пособия, учебници, сборници и материали могат да бъдат много скъпи, а се използват само една година. Ученически базар е много добра възможност за учениците да спестят малко средства и да премахнат излишните си вещи. 

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Проектът е насочен към учениците от всякакви възрасти, но основно прогимназията и гимназията. Ученици от начален етап също могат да се включат, но ще се изисква и ролята на родителите им.

Брой преки бенефициенти: 1000

Брой непреки бенефициенти: 

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Подбор на материалите за базара

  • Пускане на запитване между учениците, за да се види кои има желание да участва
  • Избор на основни категории на нещата, които ще се продават.
  • Намиране на локация и доброволци

Срок: 01.06.2022

Дейност 2: Реализация.

  • Подбор на продуктите, които ще се продават. 
  • Проверка за качеството, няма да участват скъсани, счупени или развалени неща
  • Подреждане на щандовете и организация на локацията

Срок: 01.07.2022

Дейност 3: Популяризиране на проекта.

  • Пускане на реклами в социалните медии
  • Реклами из училищата
  • Изготвяне на плакати и други рекламни материали

Срок: 01.08.2022

Дейност 4: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 01.09.2022

Разгледай още проекти

Проект „Детска усмивка” на отбор „Усмивка“

Идеята ни за този проект е да направим детски кът за децата бежанци (както украинчета, така и всички останали). Целта на проекта ни е да дадем шанс на тези деца да се социализират, да бъдат в своя среда, да се запознаят с други връстници и да създадат нови приятелства. Бихме

Прочетете повече »

Проект „ЦИГАНСКО БЪДЕЩЕ” на отбор „БЪДЕЩЕ“

Цялата идея на проекта е населението на България да бъде заинтригувано и привлечено да научи нови неща, които ще им помогнат в живота. И по-конкретно за ромите в България. Ще направим обмен на учители и ученици, като едното от училищата ще е с по-голямо количество на хора от ромски произход.

Прочетете повече »

Проект „Заедно” на отбор „Ръка за ръка“

Проектът ,,Заедно’’ има за цел да приобщи и помогне на децата, отритнати от обществото. Идеята ни е да започнем с децата, лишени от родителски грижи. Събитието ще се проведе в София на слънчево и просторно място-парк. Програмата е изпълнена с различни, развлекателни и образователни дейности за децата. Децата ще бъдат

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!