Даряване на кръв

С тази наша идея целим да поощрим младите хора да даряват кръв, както и да ги информираме на рисковете, противопоказанията и ползите от участието в подобни кампании.  

Дългосрочната ни цел е да помогнем на хората, нуждаещи се спешно от кръв за операция. Освен кампания за кръводаряване обаче, целим и цялостна информационна кампания, която да информира младите хора по темата.

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Липсата на кръводонори е сериозен проблем за обществото. Много често при операции и инциденти се налага преливане на кръв, но особено ако пациента има по-рядка кръвна група, има сериозен недостиг. Кампанията цели да събере достатъчно кръв, за да се помогне на хората в нужда.

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Кампанията е насочена към младите хора, ученици и студенти. В самата кампанията за кръводаряване имат право да участват само пълнолетните ученици, които нямат противопоказания да даряват кръв. Всички останали, които искат да се включат, или нямат годините или не могат да участват по медицински причини, могат да се включат в информационната кампания.  

Брой преки бенефициенти: 1000

Брой непреки бенефициенти: 10000

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Подготовка на материали

  • Подготовка на информационни видеа, които да се излъчват на учениците.
  • Подбор на доброволци, които да помагат при вземането на кръв.
  • Избор на локация и дата
  • Лекарски екип, които ще взема кръв.

Срок: 01.06.2022

Дейност 2: Реализация.

  • Правене на онлайн платформа, където да се качат материалите и информационните видеа.
  • Страница с информация за събитието с локацията и датата.
  • Подготовка на обекта

Срок: 01.07.2022

Дейност 3: Популяризиране на проекта.

  • Пускане на рекламна кампания в социалните мрежи
  • Разлепване на плакати по училищата
  • Рекламни видеа

Срок: 

01.08.2022

Дейност 4: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 20.08.2022

Разгледай още проекти

Проект „Всички за един” на отбор „Един за всички“

С тази наша идея целим да помогнем на новите родители да се справят с всякакъв вид психически, физически и финансови проблеми при отглеждането на своето дете. Това, което предлагаме като идея е да запишем 20 видео урока, на теми като къпане на бебе, сменяне на памперс, първи стъпки след раждане

Прочетете повече »

Проект „ЦИГАНСКО БЪДЕЩЕ” на отбор „БЪДЕЩЕ“

Цялата идея на проекта е населението на България да бъде заинтригувано и привлечено да научи нови неща, които ще им помогнат в живота. И по-конкретно за ромите в България. Ще направим обмен на учители и ученици, като едното от училищата ще е с по-голямо количество на хора от ромски произход.

Прочетете повече »

Проект „Детска усмивка” на отбор „Усмивка“

Идеята ни за този проект е да направим детски кът за децата бежанци (както украинчета, така и всички останали). Целта на проекта ни е да дадем шанс на тези деца да се социализират, да бъдат в своя среда, да се запознаят с други връстници и да създадат нови приятелства. Бихме

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!