Проект „ЦИГАНСКО БЪДЕЩЕ” на отбор „БЪДЕЩЕ“

Цялата идея на проекта е населението на България да бъде заинтригувано и привлечено да научи нови неща, които ще им помогнат в живота. И по-конкретно за ромите в България.

Ще направим обмен на учители и ученици, като едното от училищата ще е с по-голямо количество на хора от ромски произход. Цялото нещо ще бъде заснето с професионални камери, с които да може проекта да достигне до повече хора.

 Целта на проекта е с помощта главно на ученици и малко по-малко на учители, хората от ромски произход да научат нещо ново и интересно, което по-късно може да им помогне в живота.

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Проекта помага по много добър начин на обществото в България и главно на ромите. Тъй като, ако дори една малка част от ромите научат нещо ново и това нещо им хареса. За в бъдеще те могат да решат да се занимават с конкретната дейност и то този начин да работят за по-големи доходи и да помагат на обществото с конкретни качества и заслуги. От друга страна нашите ученици, които отидат в “ромското” училище също могат да научат много интересни занаяти и дейности, с които да се занимават в бъдеще и да помагат на обществото.

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Преки:

Учениците, които ще участват в проекта: Възрастовата група на учениците ще е между 12 и 18 годишна възраст с цел по-лесно разбиране и обясняване на дейностите, за които ще се говори. 

Брой: По 5-6 човека от трите класа (общо поне 15 човека)

Непреки:

Партньори: Учителите и служителите от училищата, които ще спомогнат за по-лесно  постигане на целта, а именно интересното представяне на различните дейности.

Брой: поне 4 човека

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Разговор с ученици и учители от двете училища

• Взаимно съгласие с хората, които ще участват в проекта

• Изготвяне на кратко резюме, което да заинтересува младите относно различните профили в различните училища. 

• Изготвяне на програмата

Срок: 16.07.2022 г.

Дейност 2: Разговор с студиото, което ще заснеме и обработи материала

• Определяне на екипа, който ще заснеме целия проект

• Определяне на точните кадри за всеки ден

• Определяне на хонорарите за заснемането на проекта

Срок: 20.07.2022 г.

Дейност 3: Определяне на датите за начало и край на проекта

• Съгласуване с училищата, участващи в проекта за подходящ период за реализиране на проекта

•           Изпълнение и заснемане на проекта

  • Завършек и обработка на инициативата

Срок: 1.09.2022 г.

Дейност 4: Популяризиране на проекта.

• Изготвяне на дизайн за реклами и публикации в социалните мрежи.

• Стартиране на рекламна кампания в социалните мрежи – Facebook, Instagram и YouTube.

Срок: 10.09.2022 г.

Дейност 5: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 1.10.2022 г.

Разгледай още проекти

Проект „Всички за един” на отбор „Един за всички“

С тази наша идея целим да помогнем на новите родители да се справят с всякакъв вид психически, физически и финансови проблеми при отглеждането на своето дете. Това, което предлагаме като идея е да запишем 20 видео урока, на теми като къпане на бебе, сменяне на памперс, първи стъпки след раждане

Прочетете повече »

Проект „Детска усмивка” на отбор „Усмивка“

Идеята ни за този проект е да направим детски кът за децата бежанци (както украинчета, така и всички останали). Целта на проекта ни е да дадем шанс на тези деца да се социализират, да бъдат в своя среда, да се запознаят с други връстници и да създадат нови приятелства. Бихме

Прочетете повече »

Проект „Заедно” на отбор „Ръка за ръка“

Проектът ,,Заедно’’ има за цел да приобщи и помогне на децата, отритнати от обществото. Идеята ни е да започнем с децата, лишени от родителски грижи. Събитието ще се проведе в София на слънчево и просторно място-парк. Програмата е изпълнена с различни, развлекателни и образователни дейности за децата. Децата ще бъдат

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!