Игра с карти за здравословни хранене

Времетраене на вашия проект: 12 месеца

До колко човека ще достигнете с вашия проект?

ПРЕКИ ПОЛЗВАТЕЛИ (цел около 50% да са момичета, но мин. 40%):

– Деца: 5-10 клас: 300 

– Младежи с интерес към здравословно хранене: 100 

– Съотборници на притежателите на тестета: 1500

ПОСРЕДНИЦИ:

– Учители: 300

– НПО: 50

– Lidl за служители с деца: 50

НЕПРЕКИ:

– Родители: 1000 

– Информирани: 10000

Какво искате да постигнем с този проект?

Основната цел е подобряване културата на хранене на децата и младежите чрез: – Провокиране на интереса им към здравословното хранене чрез игровизация – Създаване на инструмент, в помощ на родители, учители и организации, които работят за изграждане на здравословни навици – Повишаване информираността по темата за здравословното хранене. В дългосрочен план целта е децата и младежите да се хранят по-здравословно, да изградят съпътстващи здравословни навици, които да подобрят цялостното им състояние.

Какви резултати очаквате да постигнете с този проект?

Като желани и очаквани резултати от проекта, в следствие разработването и разпространението на игровизирания обучителен материал (тесте с карти) и обучителни видеа, можем да дефинираме следните: – Засилване на фокуса към развитието на децата в България, предоставяйки им интерактивен и лесен начин да повишат своите знания за хранителните продукти и влиянието на техните съставки и вещества върху организма. – Активно включване на традиционната образователна система на местно ниво, която да се превърне в деен участник и партньор, за да допринесе за устойчивостта на проекта, интегрирайки играта в извънкласните занимания на децата. – Създаване на решение, което е насочено към всички младежи без оглед на пол, раса, националност, етническа принадлежност, увреждания и други характеристики. – Формулиране на устойчиво и иновативно решение на проблем, от който са засегнати все по-голям процент от децата в България и в частност в София. Проблем, който се засили вследствие на Ковид пандемичната обстановка.

Дейнист 1:

Като желани и очаквани резултати от проекта, в следствие разработването и разпространението на игровизирания обучителен материал (тесте с карти) и обучителни видеа, можем да дефинираме следните:

– Засилване на фокуса към развитието на децата в България, предоставяйки им интерактивен и лесен начин да повишат своите знания за хранителните продукти и влиянието на техните съставки и вещества върху организма.

– Активно включване на традиционната образователна система на местно ниво, която да се превърне в деен участник и партньор, за да допринесе за устойчивостта на проекта, интегрирайки играта в извънкласните занимания на децата.

– Създаване на решение, което е насочено към всички младежи без оглед на пол, раса, националност, етническа принадлежност, увреждания и други характеристики.

– Формулиране на устойчиво и иновативно решение на проблем, от който са засегнати все по-голям процент от децата в България и в частност в София. Проблем, който се засили вследствие на Ковид пандемичната обстановка.

Дейност 2:

Като желани и очаквани резултати от проекта, в следствие разработването и разпространението на игровизирания обучителен материал (тесте с карти) и обучителни видеа, можем да дефинираме следните: – Засилване на фокуса към развитието на децата в България, предоставяйки им интерактивен и лесен начин да повишат своите знания за хранителните продукти и влиянието на техните съставки и вещества върху организма. – Активно включване на традиционната образователна система на местно ниво, която да се превърне в деен участник и партньор, за да допринесе за устойчивостта на проекта, интегрирайки играта в извънкласните занимания на децата. – Създаване на решение, което е насочено към всички младежи без оглед на пол, раса, националност, етническа принадлежност, увреждания и други характеристики. – Формулиране на устойчиво и иновативно решение на проблем, от който са засегнати все по-голям процент от децата в България и в частност в София. Проблем, който се засили вследствие на Ковид пандемичната обстановка.

Дейност 3:

Като желани и очаквани резултати от проекта, в следствие разработването и разпространението на игровизирания обучителен материал (тесте с карти) и обучителни видеа, можем да дефинираме следните: – Засилване на фокуса към развитието на децата в България, предоставяйки им интерактивен и лесен начин да повишат своите знания за хранителните продукти и влиянието на техните съставки и вещества върху организма. – Активно включване на традиционната образователна система на местно ниво, която да се превърне в деен участник и партньор, за да допринесе за устойчивостта на проекта, интегрирайки играта в извънкласните занимания на децата. – Създаване на решение, което е насочено към всички младежи без оглед на пол, раса, националност, етническа принадлежност, увреждания и други характеристики. – Формулиране на устойчиво и иновативно решение на проблем, от който са засегнати все по-голям процент от децата в България и в частност в София. Проблем, който се засили вследствие на Ковид пандемичната обстановка.

Дейност 4:

Като желани и очаквани резултати от проекта, в следствие разработването и разпространението на игровизирания обучителен материал (тесте с карти) и обучителни видеа, можем да дефинираме следните: – Засилване на фокуса към развитието на децата в България, предоставяйки им интерактивен и лесен начин да повишат своите знания за хранителните продукти и влиянието на техните съставки и вещества върху организма. – Активно включване на традиционната образователна система на местно ниво, която да се превърне в деен участник и партньор, за да допринесе за устойчивостта на проекта, интегрирайки играта в извънкласните занимания на децата. – Създаване на решение, което е насочено към всички младежи без оглед на пол, раса, националност, етническа принадлежност, увреждания и други характеристики. – Формулиране на устойчиво и иновативно решение на проблем, от който са засегнати все по-голям процент от децата в България и в частност в София. Проблем, който се засили вследствие на Ковид пандемичната обстановка.

Дейнист 5:

Като желани и очаквани резултати от проекта, в следствие разработването и разпространението на игровизирания обучителен материал (тесте с карти) и обучителни видеа, можем да дефинираме следните: – Засилване на фокуса към развитието на децата в България, предоставяйки им интерактивен и лесен начин да повишат своите знания за хранителните продукти и влиянието на техните съставки и вещества върху организма. – Активно включване на традиционната образователна система на местно ниво, която да се превърне в деен участник и партньор, за да допринесе за устойчивостта на проекта, интегрирайки играта в извънкласните занимания на децата. – Създаване на решение, което е насочено към всички младежи без оглед на пол, раса, националност, етническа принадлежност, увреждания и други характеристики. – Формулиране на устойчиво и иновативно решение на проблем, от който са засегнати все по-голям процент от децата в България и в частност в София. Проблем, който се засили вследствие на Ковид пандемичната обстановка.

Разгледай още проекти

Проект „Заедно” на отбор „Ръка за ръка“

Проектът ,,Заедно’’ има за цел да приобщи и помогне на децата, отритнати от обществото. Идеята ни е да започнем с децата, лишени от родителски грижи. Събитието ще се проведе в София на слънчево и просторно място-парк. Програмата е изпълнена с различни, развлекателни и образователни дейности за децата. Децата ще бъдат

Прочетете повече »

Проект „Всички за един” на отбор „Един за всички“

С тази наша идея целим да помогнем на новите родители да се справят с всякакъв вид психически, физически и финансови проблеми при отглеждането на своето дете. Това, което предлагаме като идея е да запишем 20 видео урока, на теми като къпане на бебе, сменяне на памперс, първи стъпки след раждане

Прочетете повече »

Проект „Сега накъде” на отбор „Развитие“

Все по често се сблъскваме с проблема за дезинформацията на родители и ученици при кандидатстване след 7-ми и 10-ти клас и смяна на училището. Целта ни е да представим качествена и актуална информация за подпомагане на младежта.  Чрез изготвянето на уебсайт предоставящ информация относно избора на различните профили в гимназиите,

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!