Проект „Сега накъде” на отбор „Развитие“

Все по често се сблъскваме с проблема за дезинформацията на родители и ученици при кандидатстване след 7-ми и 10-ти клас и смяна на училището. Целта ни е да представим качествена и актуална информация за подпомагане на младежта. 

Чрез изготвянето на уебсайт предоставящ информация относно избора на различните профили в гимназиите, възможностите, които те предоставят за бъдещето кариерно развитие, училищата в които е възможно изучаването им и разясняване на процедурите за прехвърляне в друго учебно заведение, ние целим да улесним родителите и младежите в решението им.

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Чрез сайта който искаме да създадем ще улесним избора на гимназии и профили на много млади личности.

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Преки: 

Учениците, които ще кандидатстват след 7-ми, 10-ти клас или искат да се прехвърлят от едно учебно заведение в друго: Основната целева група са деца и младежи от всички училища в София. Основните потребности на аудиторията са представяне на информацията в адекватна за тях форма, възможности за себеизразяване и себеутвърждаване като значима и полезна част от обществото, в което живеят.

Брой: 5000 деца и младежи

Хора, които ще посещават сайта чрез социалните мрежи ще можем да достигнем до много хора нуждаещи се от информация.

Брой: поне 40 000 човека.

Непреки: 

Партньори: Учителите и служителите от училищата, които решат да се включат в проекта, ще имат възможност също да се вдъхновят. Компанията която ще създаде сайта, агенции за кариерно ориентиране.

Брой: поне 1000 човека.

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Разработване на сайта.

• Сформиране на екип от професионалисти. Набиране на информация за различните специалности, профилите им и каква е последващата реализация.

• Изготвяне на кратко резюме, което да заинтересува младите относно различните профили. 

• Измисляне на дизайн за сайта. 

Срок: 30.08.2022 г.

Дейност 2: Популяризиране на проекта.

• Провеждане на кореспонденция с класните ръководители, запознаването им с подробности по темата чрез имейл до директора и посещения в някои училища. 

• Изготвяне на дизайн за реклами и публикации в социалните мрежи.

• Стартиране на рекламна кампания в социалните мрежи – Facebook, Instagram и YouTube.

Срок: 30.10.2022 г.

Дейност 3: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 30.10.2022 г.

Разгледай още проекти

Проект „Сега накъде” на отбор „Развитие“

Все по често се сблъскваме с проблема за дезинформацията на родители и ученици при кандидатстване след 7-ми и 10-ти клас и смяна на училището. Целта ни е да представим качествена и актуална информация за подпомагане на младежта.  Чрез изготвянето на уебсайт предоставящ информация относно избора на различните профили в гимназиите,

Прочетете повече »

Проект „Всички за един” на отбор „Един за всички“

С тази наша идея целим да помогнем на новите родители да се справят с всякакъв вид психически, физически и финансови проблеми при отглеждането на своето дете. Това, което предлагаме като идея е да запишем 20 видео урока, на теми като къпане на бебе, сменяне на памперс, първи стъпки след раждане

Прочетете повече »

Проект „ЦИГАНСКО БЪДЕЩЕ” на отбор „БЪДЕЩЕ“

Цялата идея на проекта е населението на България да бъде заинтригувано и привлечено да научи нови неща, които ще им помогнат в живота. И по-конкретно за ромите в България. Ще направим обмен на учители и ученици, като едното от училищата ще е с по-голямо количество на хора от ромски произход.

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!