Почистване на парк

С тази наша идея целим да почистим близките паркове. Премахването на всякакви боклуци, да се разделят и изхвърлят разделно в кофите за рециклиране. 

Дългосрочната ни цел е да почистим всички паркове и градинки в околността и те да останат чисти в някакъв осезаем период от време. Надяваме се да поощрим хората не само да чистят парковете по-редовно, но и да ги замърсяват по-малко. В дългосрочен план се надяваме да накараме хората да се замислят за чистотата на природата и да отделят малка част от ежедневието си, за да помагат. 

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Чистотата на околната среда е тема, която засяга всички нас. Дори негативния ефект не винаги да се вижда с просто око веднага, но замърсяването на природата пречи на всички. Проектът, не само цели да се почисти временно някаква малка част от природата в България, но и да поощрим хората да се замислят по темата.

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Проектът е насочен към всички хора, които имат желание да се включат. Основната група, към която ще се стремим да ключим са учениците от гимназиален и прогимназиален етап.

Брой преки бенефициенти: 1000

Брой непреки бенефициенти: 10 000

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Подготовка

  • Намиране на доброволци, които да водят групите
  • Избиране на локация и дата

Срок: 01.06.2022

Дейност 2: Реализация.

  • Закупуване на материали 
  • Набиране на участниците 
  • Приготвяне на чували, ръкавици и всякакви други необходими пособия

Срок: 01.07.2022

Дейност 3: Популяризиране на проекта.

  • Пускане на рекламни кампании по социалните мрежи. 
  • Изготвяне на рекламни материали и плакати. 
  • Разлепване на плакати по училищата.

Срок: 01.08.2022

Дейност 4: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 01.09.2022

Разгледай още проекти

Проект „Всички за един” на отбор „Един за всички“

С тази наша идея целим да помогнем на новите родители да се справят с всякакъв вид психически, физически и финансови проблеми при отглеждането на своето дете. Това, което предлагаме като идея е да запишем 20 видео урока, на теми като къпане на бебе, сменяне на памперс, първи стъпки след раждане

Прочетете повече »

Проект „Детска усмивка” на отбор „Усмивка“

Идеята ни за този проект е да направим детски кът за децата бежанци (както украинчета, така и всички останали). Целта на проекта ни е да дадем шанс на тези деца да се социализират, да бъдат в своя среда, да се запознаят с други връстници и да създадат нови приятелства. Бихме

Прочетете повече »

Проект „Заедно” на отбор „Ръка за ръка“

Проектът ,,Заедно’’ има за цел да приобщи и помогне на децата, отритнати от обществото. Идеята ни е да започнем с децата, лишени от родителски грижи. Събитието ще се проведе в София на слънчево и просторно място-парк. Програмата е изпълнена с различни, развлекателни и образователни дейности за децата. Децата ще бъдат

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!