ПРОЕКТ „Учебник за всеки” НА ОТБОР „Хората“

Нашата цел е да улесним образователния процес, като направим по-достъпна информацията, заложена в учебните програми и всеки ученик да има достъп до учебници, независимо от финансовото му състояние. Това може да се осъществи като се създаде онлайн платформа, която да организира събирането и разпределянето на учебни материали на принципа на солидарност между участниците в проекта.

Начините, по които ще се осъществява обменът на учебни материали ще са два: Първият е да дадат учебник, за да получат. Вторият е  да получат без да дават, но накрая на учебната година да го върнат.

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Считаме, че реализацията на нашата проектна идея ще помогне най-вече в образователната сфера, която е неизменна градивна частица на гражданското общество.  Образованието е фундамент, върху който се изгражда бъдещето във всички останали сфери – наука, икономика, правосъдие, политика. Ето защо то следва да бъде достъпно за всички хора, без разлика на възраст, пол, социален статут, раса.

Осигуряването на алтернативи за достъп до материали, които се използват в образователния процес, е насочено именно към създаването на достъпна образователна среда. Начинът, по който предстои да се реализира нашата идея чрез взаимопомощ и взаимен обмен на информация и ресурси, е от значение и за възпитателната функция на образованието. Това е така, тъй като реализацията на проекта е насочена именно към формирането на солидарност към останалите членове на обществото.

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Преки:

Учениците от 8-12 клас, които нямат възможност да си купят учебници поради финансови затруднения.

Брой: 2000-7000 ученици

Непреки:

Партньори: Ученици,  учещи още основно образование и не плащат за учебници, но скоро ще се наложи да купуват учебни материали. Учителите, служителите от училищата, които решат да се включат в проекта ще имат възможност също да се вдъхновят и мотивират.

Брой: поне 10 000 учен

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Създаване на сайта.

• Сформиране на екип от професионалисти. Набиране на информация

• Изготвяне на кратко резюме, което да заинтересува младите относно различните профили. 

• Измисляне на дизайн за сайта. 

Срок: 30.08.2022 г.

Дейност 2: Набавяне на учебници и организиране на логистика.

• Сформиране на екип от професионалисти. Набиране на информация

• Изготвяне на кратко резюме, което да заинтересува младите относно различните профили. 

• Измисляне на дизайн за сайта. 

Срок: 30.08.2022 г.

Дейност 3: Популяризиране на проекта.

• Провеждане на кореспонденция с класните ръководители, запознаването им с подробности по темата, чрез имейл до директора. 

• Изготвяне на дизайн за реклами и публикации в социалните мрежи.

• Стартиране на рекламна кампания в социалните мрежи – Facebook, Instagram и YouTube.

Срок: 30.10.2022 г.

Дейност 4: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.
Срок: 30.10.2022 г.

Разгледай още проекти

Проект „ЦИГАНСКО БЪДЕЩЕ” на отбор „БЪДЕЩЕ“

Цялата идея на проекта е населението на България да бъде заинтригувано и привлечено да научи нови неща, които ще им помогнат в живота. И по-конкретно за ромите в България. Ще направим обмен на учители и ученици, като едното от училищата ще е с по-голямо количество на хора от ромски произход.

Прочетете повече »

Проект „Всички за един” на отбор „Един за всички“

С тази наша идея целим да помогнем на новите родители да се справят с всякакъв вид психически, физически и финансови проблеми при отглеждането на своето дете. Това, което предлагаме като идея е да запишем 20 видео урока, на теми като къпане на бебе, сменяне на памперс, първи стъпки след раждане

Прочетете повече »

Проект „Заедно” на отбор „Ръка за ръка“

Проектът ,,Заедно’’ има за цел да приобщи и помогне на децата, отритнати от обществото. Идеята ни е да започнем с децата, лишени от родителски грижи. Събитието ще се проведе в София на слънчево и просторно място-парк. Програмата е изпълнена с различни, развлекателни и образователни дейности за децата. Децата ще бъдат

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!