Програми в училище на Табу теми

С тази наша идея целим да разбием Табу темите в училищата и да информираме учениците за засягащите ги теми. Проектът ще засегне всякакви теми, които са от ключово значение за учениците, но обикновено не се обсъждат, защото се смятат за Табу.

Дългосрочната ни цел е да разбием мита, че има теми, които не трябва да се обсъждат и да създадем едно цялостно и задълбочено разбиране у младите хора за важни житейски теми.

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Много важни теми за бъдещия живот на учениците остават напълно незасегнати в училищата, защото се смятат за провокативни, скандални или непригодни за училище. Това обаче много често са и най-важните и полезни теми на развитието на младите хора. Проектът цели да ги информира и да им помогне за по нататъшния им живот.

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Проектът е насочен към учениците от гимназиален етап. Различни теми ще бъдат подбрани спрямо възрастовата група на учениците.

Брой преки бенефициенти: 1000

Брой непреки бенефициенти: 10000

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Подготовка

  • Избор на темите 
  • Подготовка на табла и материали
  • Изготвяне на видео материали, за да може проекта да достигне до повече хора
  • Избор на училищата за присъствени лекции

Срок: 01.06.2022

Дейност 2: Реализация.

  • Подготовка на лекторите и доброволците 
  • Изнасяне на семинари на учениците 
  • Правене на онлайн платформа, където да се качват видео материалите 
  • Обратна връзка с учениците 

Срок: 01.07.2022

Дейност 3: Популяризиране на проекта.

  • Рекламна кампания по социалните мрежи 
  • Разлепване на плакати по училищата 

Срок: 01.08.2022

Дейност 4: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 20.08.2022

Разгледай още проекти

Проект „Заедно” на отбор „Ръка за ръка“

Проектът ,,Заедно’’ има за цел да приобщи и помогне на децата, отритнати от обществото. Идеята ни е да започнем с децата, лишени от родителски грижи. Събитието ще се проведе в София на слънчево и просторно място-парк. Програмата е изпълнена с различни, развлекателни и образователни дейности за децата. Децата ще бъдат

Прочетете повече »

Проект „Сега накъде” на отбор „Развитие“

Все по често се сблъскваме с проблема за дезинформацията на родители и ученици при кандидатстване след 7-ми и 10-ти клас и смяна на училището. Целта ни е да представим качествена и актуална информация за подпомагане на младежта.  Чрез изготвянето на уебсайт предоставящ информация относно избора на различните профили в гимназиите,

Прочетете повече »

Проект „Всички за един” на отбор „Един за всички“

С тази наша идея целим да помогнем на новите родители да се справят с всякакъв вид психически, физически и финансови проблеми при отглеждането на своето дете. Това, което предлагаме като идея е да запишем 20 видео урока, на теми като къпане на бебе, сменяне на памперс, първи стъпки след раждане

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!