Четене на книги на слепи

С тази наша идея целим да помогнем на слепите хора да се докоснат до литературата и пробудим повече съпричастност и разбиране у зрящите. 

Дългосрочната ни цел е да насърчим повече създружност между зрящите и незрящите. Да улесним достъпа до книги на слепите и да подбудим зрящите към повече дейност и инициатива.

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Проектът помага не само с четенето на книги на слепите, но и цялостно да подобри отношенията между двете групи и да изгради силни и дълбоки връзки между хората на личностна основа. 

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Проектът е насочен към ученици от прогимназиален и гимназиален етап.

Брой преки бенефициенти: 100

Брой непреки бенефициенти: 1000

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: 

  • Избор на доброволци
  • Кратко обучение на доброволците

Срок: 01.06.2022

Дейност 2: Реализация.

  • Организация за локацията 
  • Избор на книгите, които ще се четат

Срок: 01.07.2022

Дейност 3: Популяризиране на проекта.

  • Пускане на рекламна кампания в социалните мрежи
  • Разлепване на плакати по училищата
  • Рекламни видеа

Срок: 01.08.2022

Дейност 4: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 20.08.2022

Разгледай още проекти

Проект „Детска усмивка” на отбор „Усмивка“

Идеята ни за този проект е да направим детски кът за децата бежанци (както украинчета, така и всички останали). Целта на проекта ни е да дадем шанс на тези деца да се социализират, да бъдат в своя среда, да се запознаят с други връстници и да създадат нови приятелства. Бихме

Прочетете повече »

Проект „ЦИГАНСКО БЪДЕЩЕ” на отбор „БЪДЕЩЕ“

Цялата идея на проекта е населението на България да бъде заинтригувано и привлечено да научи нови неща, които ще им помогнат в живота. И по-конкретно за ромите в България. Ще направим обмен на учители и ученици, като едното от училищата ще е с по-голямо количество на хора от ромски произход.

Прочетете повече »

Проект „Всички за един” на отбор „Един за всички“

С тази наша идея целим да помогнем на новите родители да се справят с всякакъв вид психически, физически и финансови проблеми при отглеждането на своето дете. Това, което предлагаме като идея е да запишем 20 видео урока, на теми като къпане на бебе, сменяне на памперс, първи стъпки след раждане

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!