Разхождане на кучета

С тази наша идея целим да помогнем на хората с домашни любимци за извеждат кучетата си достатъчно често и да поощрим младите хора да излизат по-редовно сред природата. 

Дългосрочната ни цел е да създадем навика у младежите да се разхождат сред природата, да създадат важни навици свързани с отговорност, организираност и грижа за друго създание. Освен това и да помогнем малко на заетите възрастни да полагат необходимите грижи за животните си.

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Младите хора много често не излизат достатъчно и прекарват прекалено много затворени вътре. Нашата инициатива цели да поощри младите хора да излизат повече сред природата. Освен това много от собствениците на кучета са и много заети и нямат времето да разхождат достатъчно животните си. Кучетата се нуждаят от разходки всеки ден и този проект цели да осигури нужното време и ресурс. 

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Проектът е насочен към ученици от прогимназиален и ранен гимназиален етап. Могат да се включат ученици от всеки клас, но трябва да са достатъчно отговорни, за да им се повери животно.

Брой преки бенефициенти: 1000

Брой непреки бенефициенти: 

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Организация

  • Кратко обучение на децата, за как се гледа и разхожда куче
  • Подбор на кучета, за да е сигурно, че са добре дресирани и обучени, за да няма проблеми по време на разходките

Срок: 01.06.2022

Дейност 2: Реализация.

  • Избор на локация и време
  • Намиране на ученици, които имат желание да се включат в проекта

Срок: 01.07.2022

Дейност 3: Популяризиране на проекта.

  • Пускане на реклами по социалните мрежи 
  • Разлепване на плакати по парковете, за да се намерят кучета
  • Разлепване на плакати по училищата, за да се намерят доброволци из учениците

Срок: 01.08.2022

Дейност 4: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 20.08.2022

Разгледай още проекти

Проект „Заедно” на отбор „Ръка за ръка“

Проектът ,,Заедно’’ има за цел да приобщи и помогне на децата, отритнати от обществото. Идеята ни е да започнем с децата, лишени от родителски грижи. Събитието ще се проведе в София на слънчево и просторно място-парк. Програмата е изпълнена с различни, развлекателни и образователни дейности за децата. Децата ще бъдат

Прочетете повече »

Проект „Сега накъде” на отбор „Развитие“

Все по често се сблъскваме с проблема за дезинформацията на родители и ученици при кандидатстване след 7-ми и 10-ти клас и смяна на училището. Целта ни е да представим качествена и актуална информация за подпомагане на младежта.  Чрез изготвянето на уебсайт предоставящ информация относно избора на различните профили в гимназиите,

Прочетете повече »

Проект „Всички за един” на отбор „Един за всички“

С тази наша идея целим да помогнем на новите родители да се справят с всякакъв вид психически, физически и финансови проблеми при отглеждането на своето дете. Това, което предлагаме като идея е да запишем 20 видео урока, на теми като къпане на бебе, сменяне на памперс, първи стъпки след раждане

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!