Проект „СЛИВИ ЗА СМЕТ” на отбор „ЧИСТАТА ПЕТИЦА“

Ще обособим щандове в дадени големи паркове,на който ще даваме десет сливи, на всеки човек събрал двадесет литра боклук от парка. След което боклука бива разпределне и даден за рецикилиране. Парите, след това, ще бъдат дарени на деца инвалиди.

По какъв начин проектната ви идея помага на обществото?

С нашия проект убиваме две птици с един камък. Нашия проект допринася към решението на два проблема в нашето общество, замърсяването на градинките и липсата на ресурси за деца с увреждания.

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Преки:

Главната целева група са млади хора на възраст от 16г. до 30г.. Основните потребности на аудиторията са представяне на информацията в адекватна за тях форма, възможности за себеизразяване и себеутвърждаване като значима и полезна част от обществото, в което живеят.

Брой: 5000 души.

Хора, които ще гледат видеата: Видеата ще се разпространяват в социалните мрежи, като по-този начин може да достигнем до изключително много млади хора, които ще се почувстват горди и ще се вдъхновят, че те могат да направят промяна.

Брой: поне 30 000 човека.

Непреки:

Партньори: Случайните млади хора, които решат да се включат в проекта, които ще имат възможност също да се вдъхновят и мотивират.

Брой: поне 1000 човека

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Привличане на партньори
• Сформиране на екип от професионалисти. Определяне на брой хора, и опре сливи.

Срок: 9.02.2023 г.

Дейност 2: Подготвяне на материали и консумативи

• Подготвяне на образователни видеота.

• Правене на сайт – платформа, на която да се качват видео уроците и учениците ще имат възможност да предполагат коя е следващата Супер Българка.

• Изготвяне на дизайн на плакатите загадки.

• Правене на специална страница с обяснение на проекта и инструкции за

дйността, където също така ще могат да свалят плакатите загадки.

Срок: 15.03.2022 г.

Дейност 3: Популяризиране на проекта
• Провеждане на кореспонденция с училищата, запознаването им с подробности по проекта и изпращане на инструкциите
• Изготвяне на дизайн за рекламите и публикациите за социалните мрежи.
• Стартиране на рекламна кампания в социалните мрежи – Facebook, Instagram и YouTube.
• Пускане на прессъобщение до медии.
• Стартиране на предизвикателство в Tik Tok и Instagram на тема „Аз като Супер Българка“ с хаштаг #СуперБългарка.

Срок: 27.03.2022 г.

Дейност 4: Провеждане на “чистите дни”
• Провеждане на кореспонденция с училищата, запознаването им с подробности по проекта и изпращане на инструкциите
• Изготвяне на дизайн за рекламите и публикациите за социалните мрежи.
• Стартиране на рекламна кампания в социалните мрежи – Facebook, Instagram и YouTube.
• Пускане на прессъобщение до медии.
• Стартиране на предизвикателство в Tik Tok и Instagram на тема „Аз като
Супер Българка“ с хаштаг #СуперБългарка.

Срок: 27.03.2022 г.

Дейност 5: Управление и отчитане на проекта – административното управление,
комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация
със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на
разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите
за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 31.03.2022 г.

Разгледай още проекти

Проект „ЦИГАНСКО БЪДЕЩЕ” на отбор „БЪДЕЩЕ“

Цялата идея на проекта е населението на България да бъде заинтригувано и привлечено да научи нови неща, които ще им помогнат в живота. И по-конкретно за ромите в България. Ще направим обмен на учители и ученици, като едното от училищата ще е с по-голямо количество на хора от ромски произход.

Прочетете повече »

Проект „Детска усмивка” на отбор „Усмивка“

Идеята ни за този проект е да направим детски кът за децата бежанци (както украинчета, така и всички останали). Целта на проекта ни е да дадем шанс на тези деца да се социализират, да бъдат в своя среда, да се запознаят с други връстници и да създадат нови приятелства. Бихме

Прочетете повече »

Проект „Сега накъде” на отбор „Развитие“

Все по често се сблъскваме с проблема за дезинформацията на родители и ученици при кандидатстване след 7-ми и 10-ти клас и смяна на училището. Целта ни е да представим качествена и актуална информация за подпомагане на младежта.  Чрез изготвянето на уебсайт предоставящ информация относно избора на различните профили в гимназиите,

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!