Семинари за киберсигурност в училище

С тази наша идея целим да информираме учениците за темата за киберсигурността. Да им помогнем да използват интернета и социалните мрежи по-безопасно и да не попадат в неприятни ситуации онлайн. Целим да убедим младежите, че сигурността в Интернет изобщо не е маловажна и, че не трябва да я подценяват.

Дългосрочната ни цел е да породим едно по-цялостно и задълбочено разбиране на киберсигурността у учениците. 

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Учениците и като цяло младите хора използват Интернета и социалните мрежи ежедневно. Това ги прави много податливи на много от опасностите, които крият онлайн пространствата. Една кампания по училищата за киберсигурнкст би намалила драстично опасността учениците да се подадат на по-разпространените опасности онлайн.

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Кампанията е насочена към ученици от всякакви възрасти, които желаят да се информират, но основната група са учениците от прогимназиален етап, тоест 5-7 клас.

Брой преки бенефициенти: 5000

Брой непреки бенефициенти: 10000

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Подготовка на проекта

  • Подготовка на материали
  • Предварителен избор на темите, които ще бъдат засегнати
  • Подбор на доброволци
  • Канене на лектори
  • Избор на училищата, в които ще се провеждат лекциите.

Срок: 01.06.2022

Дейност 2: Реализация.

  • Направа на информативни видеа, презентации и плакати.
  • Организиране на участниците и лекторите 

Срок: 01.07.2022

Дейност 3: Популяризиране на проекта.

  • Пускане на кампании по социалните мрежи
  • Рекламни видеа 
  • Разлепване на плакати по училищата, където ще се провеждат лекциите

Срок: 01.08.2022

Дейност 4: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 20.08.2022

Разгледай още проекти

Проект „Детска усмивка” на отбор „Усмивка“

Идеята ни за този проект е да направим детски кът за децата бежанци (както украинчета, така и всички останали). Целта на проекта ни е да дадем шанс на тези деца да се социализират, да бъдат в своя среда, да се запознаят с други връстници и да създадат нови приятелства. Бихме

Прочетете повече »

Проект „Заедно” на отбор „Ръка за ръка“

Проектът ,,Заедно’’ има за цел да приобщи и помогне на децата, отритнати от обществото. Идеята ни е да започнем с децата, лишени от родителски грижи. Събитието ще се проведе в София на слънчево и просторно място-парк. Програмата е изпълнена с различни, развлекателни и образователни дейности за децата. Децата ще бъдат

Прочетете повече »

Проект „ЦИГАНСКО БЪДЕЩЕ” на отбор „БЪДЕЩЕ“

Цялата идея на проекта е населението на България да бъде заинтригувано и привлечено да научи нови неща, които ще им помогнат в живота. И по-конкретно за ромите в България. Ще направим обмен на учители и ученици, като едното от училищата ще е с по-голямо количество на хора от ромски произход.

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!