Видео уроци за Супербългарки

Всички сме чували великите истории за българските ханове/царе/борци за свобода, но много по-малко сме запознати с великите жени в нашата история. Проекта „Супер Българките” има за цел да запознае младежите с жени, които са направили велики дела, за да ги вдъхнови и мотивира за бъдещето. 

Ще направим 15 увлекателни и интересни видео урока за 15 Супер Българки. Ще разпространим видеата до всички училища в България, като освен самите уроци, ще изпратим инструкции за училищата как да представят видеата по интерактивен и интересен начин на учениците. Те ще трябва просто да разпечатат 15 плаката-загадки. Всеки плакат ще съдържа улики, като учениците ще имат за цел да отгатнат коя е Супер Българката и да гласуват с тяхното предположение чрез QR код, който ще се намира на плаката. След като гласуват, ще могат да гледат видео урока за героинята. 

Паралелно с това ще имаме маркетингова кампания в социалните мрежи, за да можем да достигнем до още повече хора. Целта ни е да вдъхновим младото поколение, никога да не се отказва от мечтите и целите си, независимо от пола, расата и времето в което живеят. Няма по-добър начин да се постигне това освен чрез личния пример на силни и непокорни жени.

Към кого е насочена Вашата проектна идея? 

Преки:

Учениците, които ще участват в предизвикателството: Основната целева група са деца и младежи на възраст от 11 до 18 години от всички училища в България. Основните потребности на аудиторията са представяне на информацията в адекватна за тях форма, възможности за себеизразяване и себеутвърждаване като значима и полезна част от обществото, в което живеят.

Брой: 5000 деца и младежи.

Хора, които ще гледат видеата: Видеата ще се разпространяват в социалните мрежи, като по-този начин може да достигнем до изключително много жени, които ще се припознаят в героите, ще се почувстват горди, че са жени, и ще се вдъхновят, че и те могат да направят промяна.

Брой: поне 30 000 човека.

Непреки:

Партньори: Учителите и служителите от училищата, които решат да се включат в проекта, които в по-големият си процент жени, ще имат възможност също да се вдъхновят и мотивират.

Брой: поне 1000 човека.

Дейност 1: Разработване на видео уроците

 • Сформиране на екип от професионалисти. Определяне на 15-те жени, за които ще бъдат заснети видео уроците. Намиране на подходяща и интересна информация за всяка една от тях.  
 • Изготвяне на сценарий за всеки урок на разбираем и интересен език, който да заинтересува младежите. 
 • Монтиране на видео уроците. 

Срок: 10.03.2022 г.

Дейност 2: Разработване на платформа и инструкции за участие на училищата

 • Правене на сайт – платформа, на която да се качват видео уроците и учениците ще имат възможност да предполагат коя е следващата Супер Българка.
 • Изготвяне на дизайн на плакатите загадки.
 • Правене на специална страница с обяснение на проекта и инструкции за училището, където също така ще могат да свалят плакатите загадки.

Срок: 15.03.2022 г.

Дейност 3: Популяризиране на проекта

 • Провеждане на кореспонденция с училищата, запознаването им с подробности по проекта и изпращане на инструкциите
 • Изготвяне на дизайн за рекламите и публикациите за социалните мрежи.
 • Стартиране на рекламна кампания в социалните мрежи – Facebook, Instagram и YouTube.
 • Пускане на прессъобщение до медии.
 • Стартиране на предизвикателство в Tik Tok и Instagram на тема „Аз като Супер Българка“ с хаштаг #СуперБългарка.

Срок: 27.03.2022 г.

Дейност 4: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг, контрол да се отбелязва навсякъде важната роля на Български фонд за жените като основен спонсор на проекта.

Срок: 31.03.2022 г.

Разгледай още проекти

Проект „Сега накъде” на отбор „Развитие“

Все по често се сблъскваме с проблема за дезинформацията на родители и ученици при кандидатстване след 7-ми и 10-ти клас и смяна на училището. Целта ни е да представим качествена и актуална информация за подпомагане на младежта.  Чрез изготвянето на уебсайт предоставящ информация относно избора на различните профили в гимназиите,

Прочетете повече »

Проект „Детска усмивка” на отбор „Усмивка“

Идеята ни за този проект е да направим детски кът за децата бежанци (както украинчета, така и всички останали). Целта на проекта ни е да дадем шанс на тези деца да се социализират, да бъдат в своя среда, да се запознаят с други връстници и да създадат нови приятелства. Бихме

Прочетете повече »

Проект „ЦИГАНСКО БЪДЕЩЕ” на отбор „БЪДЕЩЕ“

Цялата идея на проекта е населението на България да бъде заинтригувано и привлечено да научи нови неща, които ще им помогнат в живота. И по-конкретно за ромите в България. Ще направим обмен на учители и ученици, като едното от училищата ще е с по-голямо количество на хора от ромски произход.

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!