Размяна на книги

С тази наша идея целим да разпространим любовта към книгите и литературата. Размяната на книги ще позволи да всички да се докоснат до качествена литература и се надяваме да вдъхновим децата, че четенето е нещо много забавно и приятно.

Дългосрочната ни цел е да поощрим все повече и повече хора да четат. Да дадем достъп на повече хора към всякакви видове книги и да се разпространи любовта към четенето.

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Младите хора много често не могат да си позволят закупуването на много книги, но чрез проекта ще се улесни достъпа до литература и да се поощри любовта към четенето.

Много деца от социално слаби групи не могат да си позволят голяма колекция от книги, а в библиотеките много рядко се намират нови заглавия. Размяната на книги позволява литературата да достигне до всички. 

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Проектът е насочен към младите хора и учениците. Любовта към четенето започва много често точно в по-ранната детска възраст и този проект цели да се даде възможност да все повече и повече деца да се докоснат до литературата, да се запознаят с нови произведения, автори и жанрове. 

Брой преки бенефициенти: 1000

Брой непреки бенефициенти: всички хора, които ще се вдъхновят покрай участниците в проекта.

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Избира се някаква начална база от заглавия и различни книги. 

  • Пуска се кампания, в която се поощряват хората да дарят книги.
  • Закупуват се отделно още книги, за да има изобилие от стилове и жанрове.

Срок: 20.06.2022

Дейност 2: Реализация.

  • Подреждане и разпределяне на книгите.
  • Пускане на начална кампания, за да се съберат хора, готови да се включат в кампанията.
  • Избор на начална дата и времетраене на проекта.

Срок: 14.07.2022

Дейност 3: Популяризиране на проекта.

  • Пускане на реклами в социалните мрежи Facebook и Instagram
  • Голям фокус и върху разпространението на идеята от уста на уста. 

Срок: 15.08.2022

Дейност 4: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 20.10.2022

Разгледай още проекти

Проект „ЦИГАНСКО БЪДЕЩЕ” на отбор „БЪДЕЩЕ“

Цялата идея на проекта е населението на България да бъде заинтригувано и привлечено да научи нови неща, които ще им помогнат в живота. И по-конкретно за ромите в България. Ще направим обмен на учители и ученици, като едното от училищата ще е с по-голямо количество на хора от ромски произход.

Прочетете повече »

Проект „Детска усмивка” на отбор „Усмивка“

Идеята ни за този проект е да направим детски кът за децата бежанци (както украинчета, така и всички останали). Целта на проекта ни е да дадем шанс на тези деца да се социализират, да бъдат в своя среда, да се запознаят с други връстници и да създадат нови приятелства. Бихме

Прочетете повече »

Проект „Заедно” на отбор „Ръка за ръка“

Проектът ,,Заедно’’ има за цел да приобщи и помогне на децата, отритнати от обществото. Идеята ни е да започнем с децата, лишени от родителски грижи. Събитието ще се проведе в София на слънчево и просторно място-парк. Програмата е изпълнена с различни, развлекателни и образователни дейности за децата. Децата ще бъдат

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!