Проект „Избери си сам” на отбор „Гекон“

Повечето ученици с изучаване на “рядко срещан” чужд език са си задавали въпроса “Ами как мога да го науча по-добре?”. Нашият проект предоставя на учениците в начален и прогимназиален курс на обучение да опознаят особеностите на избрания от тях език и да надградят знанията си в ранен етап, което пък ще им даде възможност за по-големи успехи и по-дълбоко опознаване на езика в бъдеще.

Проектната инициатива предлага съобразени спрямо възрастта на участниците (8-12 годишна възраст) и тяхната мотивация разработени програми, чрез които да навлязат по-надълбоко в материята на езика.

Нашата инициатива предлага интересни методи за опознаване на езика и ще подпомогне на младите ентусиасти в бъдеще.

По какъв начин проектната Ви идея помага на обществото?

Увереността, с която биха се сдобили учениците би била полезна в бъдеще не само в личностен план. Възможността за създаване на по-тесни връзки между отделните култури и обществени групи би дала възможност за развитие на обществените сфери. Създаването на тесни междукултурни връзки би дало възможност за по-добри взаимоотношения в света, особено при настъпилата глобализация.

Искаме младежите да опознаят богатството на езика и възможностите, които предлага. Основната цел на проекта ни е да предоставим възможността на учениците да са по-уверени в себе си, говорейки на изучавания от тях език.

Към кого е насочена Вашата проектна идея?

Преки: 

Ученици, които искат да се развиват с помощта на избраните езици. Основна целева група са деца и младежи от втори до шести клас от всички училища в София. Основните потребности на аудиторията са чрез представяне на информацията в подходяща за тях форма, да се предостави възможност за разширяване на знанията на даден език и възможност за по-добра комуникативна система на избрания от тях език.

Брой: поне 350 човека.

Непреки: 

Партньори: Учителите и служителите от училищата, които решат да се включат в проекта,  ще имат възможност също да се вдъхновят и мотивират.

Брой: поне 50-70 човека.

Подробно описание на дейностите и срокове за тяхното изпълнение:

Дейност 1: Разработване на програмата.

• Сформиране на екип от професионалисти. Набиране на информация

• Изготвяне на кратко резюме, което да представим на учениците и да покажем различните възможности за работа в проекта.

  • Намиране на помещение за работа.

Срок: 10.07.2022 г.

Дейност 2: Популяризиране на проекта.

• Провеждане на кореспонденция с класните ръководители, запознаването им с подробности по темата, чрез имейл до директора. 

• Изготвяне на дизайн за реклами и публикации в социалните мрежи.

• Стартиране на рекламна кампания в социалните мрежи – Facebook и Instagram.

Срок: 30.09.2022 г.

Дейност 3: Осъществяване на програмата.

• Изготвяне на програма спрямо интересите на учениците от различните възрастови групи и класове

Срок: 10.12.2022 г.

Дейност 4: Управление и отчитане на проекта – административното управление, комуникация с финансиращия орган, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, извършване на вътрешен мониторинг.

Срок: 20.12.2022 г.

Разгледай още проекти

Проект „ЦИГАНСКО БЪДЕЩЕ” на отбор „БЪДЕЩЕ“

Цялата идея на проекта е населението на България да бъде заинтригувано и привлечено да научи нови неща, които ще им помогнат в живота. И по-конкретно за ромите в България. Ще направим обмен на учители и ученици, като едното от училищата ще е с по-голямо количество на хора от ромски произход.

Прочетете повече »

Проект „Всички за един” на отбор „Един за всички“

С тази наша идея целим да помогнем на новите родители да се справят с всякакъв вид психически, физически и финансови проблеми при отглеждането на своето дете. Това, което предлагаме като идея е да запишем 20 видео урока, на теми като къпане на бебе, сменяне на памперс, първи стъпки след раждане

Прочетете повече »

Проект „Заедно” на отбор „Ръка за ръка“

Проектът ,,Заедно’’ има за цел да приобщи и помогне на децата, отритнати от обществото. Идеята ни е да започнем с децата, лишени от родителски грижи. Събитието ще се проведе в София на слънчево и просторно място-парк. Програмата е изпълнена с различни, развлекателни и образователни дейности за децата. Децата ще бъдат

Прочетете повече »

Имате предложение за проект?

Пишете ни с Вашето предложение, за да го включим в гласуването за тази или следващата година!